Organizacja pracy od 9.11.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. od 9 listopada wszystkie instytucje kultury, w tym również ogniska muzyczne muszą zawiesić swoją stacjonarną działalność w dotychczasowej formie i realizować zajęcia artystyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W związku z obowiązującymi ograniczeniami, chcemy zaproponować Państwu naukę gry na instrumencie w formie zdalnej. Zawieszone do odwołania pozostają także zajęcia rytmiczne a umuzykalnienie odbywać się będzie również w formie zdalnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z umuzykalnienia proszone są o przesłanie informacji na nasz adres e-mail.  

Rozporządzenie o którym mowa utrzymuje jednak w mocy regulację znajdującą się w § 2b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zgodnie z którą w przypadku kiedy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizacji tych zajęć.  

W związku z powyższym, w sposób stacjonarny, na dotychczasowych zasadach, do czasu ewentualnej zmiany obowiązujących przepisów, będą odbywały się indywidualne zajęcia nauki gry na perkusji, gdyż ich realizacja w sposób zdalny z powodów technicznych jest niemożliwa. 

W przypadku pozostałych instrumentów decyzje o możliwości prowadzenia lekcji w sposób stacjonarny będą podejmowane indywidualnie po konsultacji z nauczycielem i dyrekcją. 

Wszystkich z Państwa zainteresowanych kontynuacją nauki gry na instrumencie w formie zdalnej zapraszamy do kontaktu z nauczycielem instrumentu.
Wszelkie informacje dostępne są także po numerem telefonu 502 107 314 oraz adresem mailowym krzysztoffulneczek@gmail.com