Dubiel Jan

Absolwent Liceum Pedagogicznego w Kłodzku, Studium Nauczycielskiego w Raciborzu na wydziale muzyki i nauczania początkowego oraz Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku Wychowanie Muzyczne. Doświadczony nauczyciel ognisk muzycznych w Rybniku i Raciborzu. Czynny muzyk. W instytucjach pozaszkolnych pracownik do spraw kultury i oświaty. Związany ze środowiskiem śląskim przez cały okres wykonywanych obowiązków.