Fulneczek Krzysztof

Pomysłodawca i założyciel firmy Fulnart, którą prowadzi od 2012 roku. Absolwent  PSM I st. w Raciborzu w klasie trąbki. Ukończył z wynikiem celującym studia muzyczne na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych, uzyskując tytuł magistra sztuki. Dyrygent i założyciel Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice oraz Orkiestry Dętej Gminy Nędza. Nauczyciel muzyki, animator kultury. Z muzyką związany od wczesnego dzieciństwa. Czynny muzyk i pedagog. Laureat Nagrody Wójta Gminy Krzyżanowice w dziedzinie kultury, którą otrzymał w 2013 roku, za wkład w rozwój i pielęgnowanie kultury, szczególne zaangażowanie w pracę z młodzieżą oraz reprezentowanie gminy w kraju oraz poza jego granicami.

„Krzysztof Fulneczek - z batutą przez życie" - artykuł „Magazyn Nowiny pl"


„O
powiadaj mi tak" - Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice