Dawidów Anna

Flecista, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Raciborzu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Cieszynie. W roku 2010 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Artystycznym w Cieszynie o kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, a w roku 2012 studia uzupełniające II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja wWzesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Od najmłodszych lat jest związana z muzyką, m.in. udzielając się w chórach i amatorskich zespołach muzycznych. Swoją przygodę jako pedagog zaczęła w 2009 roku, kiedy podjęła pracę instruktora nauki gry na flecie poprzecznym w Gminnym Zespole Oświaty, Sportu i Turystyki w Tworkowie. Dwa lata później została nauczycielem klasy fletu w Raciborskim Ognisku Artystycznym. Na stanowiskach tych pracuje do dnia dzisiejszego.

Uczestniczyła w licznych warsztatach i kursach muzycznych u takich pedagogów jak: Peter Lucas-Graf, Lars Asbjörnsen, Cezary Traczewski, Łukasz Długosz.