Zmiany w Karcie Nauczyciela

Cel szkolenia: poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego, w tym zmian dotyczących oceny pracy nauczycieli i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela po 1.09.2019r.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz kadry kierowniczej oświaty. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego, zmian w Karcie Nauczyciela, które pozwolą im usystematyzować wiedzę w gąszczu obecnych przepisów prawa.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych