Warsztaty muzyczne

Celem edukacyjnym szkolenia prowadzonego przez Sebastiana Sołdrzyńskiego, wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach. jest przeprowadzenie słuchaczy przez proces poznania metod nauczania powodujących ogólnie pojęty wzrost zainteresowania muzyką przez uczniów w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym zaawansowaniu muzycznym. Przeprowadzenie muzyka, nauczyciela przez kompletny proces doskonalenia jako edukatora muzyki co stanowi swoisty rodzaj audytu i korekcji wiedzy posiadanej przez nauczycieli. Krok po kroku wykładowca ma na celu sprawdzenie nieścisłości i braków związanych z często niekompletną wcześniejszą edukacją na tematy zarówno techniczne jak i muzyczne dotyczące prawidłowej edukacji muzycznej. Uczestnik szkolenia po jego zakońćzeniu będzie dużo bardziej świadomy błędów, które popełniał dotychczas oraz zostanie przeszkolony w zakresie sposobów korekcji istniejących niedociągnięć. 

W ramach szkolenia przewidziane są następujące zagadnienia do wyboru:

  • „BASIC”- zaawansowane metody nauczania przedmiotów muzycznych w szkołach podstawowych. Metody te są ukierunkowane na spowodowanie maksymalnego zainteresowania muzyką przez uczniów szkół podstawowych

  • "BE IN TIME ” - uczestnik szkolenia będzie mógł, na podstawie zdobytej wiedzy , kształtować osobiście swoją edukację w przyszłości co spowoduje nieustanny rozwój edukacyjny nauczyciela w zakresie roli rytmu w edukacji muzycznej.

  • „THE HARMONY” - doradztwo dotyczące zagadnień edukacyjnych związanych z harmonią muzyczną. Rolą nauczyciela  stanie się pogłębianie świadomości harmonicznej uczniów w celu większego ich zainteresowania muzyką. 

  • „MUSICAL IMPROVISACION”- szkolenie w zakresie najnowszych metod kształcenia w dziedzinie improwizacji tak jazzowej jak i ogólnie pojętej improwizacji muzycznej. Improwizacja jako kolejny element muzyczny powodujący zwiększenie zainteresowania muzyką.

  • „KEEP THE BAND TOGETHER”- prowadzenie zespołu muzycznego. Metody pracy w zaawansowanym okresie nauczania muzyki w oparciu o światowe trendy w nauczania

Po szkoleniu nauczyciel nie tylko nabędzie wiedzę ale przede wszystkim zdobędzie ogromny zakres informacji jak rozwijać umiejętności muzyczne swoich uczniów w przyszłości, poprzez pracę indywidualną nad swoim „warsztatem edukacyjnym” co pozwoli na stworzenie edukacji muzycznej na najwyższym poziomie, która będzie  mogła konkurować wśród szkół, ognisk muzycznych - polskich jak i europejskich

Prowadzący szkolenie: Sebastian Sołdrzyński