Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne dla dzieci i dorosłych w zakresie korekcji wad wymowy, zaburzeń połykania, zaburzeń słuchu fonemowego i fonematycznego, dysleksji, a także terapia logopedyczna dla dzieci z dysfunkcjami czy niepełnosprawnością – autyzm, zespół Aspergera, afazja, Mózgowe Porażenie Dziecięce itp. Do każdych zajęć dołączane są materiały do ćwiczeń w domu oraz instruktaż, jak takie ćwiczenia wykonywać i jaki jest ich cel.