Patrycja Bartkiewicz

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku filologia polska. Również tamże ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

Swoją przygodę zawodową rozpoczęła w 2014 roku, kiedy podjęła pracę w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Logopedycznej „Apex” w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś logopeda we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Krzyżanowice, a także w Publicznych Przedszkolach w Chałupkach, Krzyżanowicach oraz w Tworkowie, gdzie przede wszystkim zajmuje się prowadzeniem terapii logopedycznej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Kształcenia Specjalnego, pracując między innymi z dziećmi z afazją motoryczną, Mózgowym Prażeniem Dziecięcym, zespołem Aspergera i autyzmem.

Terapia logopedyczna w zakresie:

  • nieprawidłowości w połykaniu
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • afazji
  • seplenienia międzyzębowego i bocznego
  • zaburzeń szeregów szumiącego, syczącego i ciszącego
  • kappacyzmu, gammacyzmu, jak i parakappacyzmu i paragammacyzmu
  • rotacyzmu
  • jotowania
  • mowy bezdźwięcznej oraz wielu innych zaburzeń

Logopeda. Racibórz. Wodzisław Śląski. Rybnik.