Lekcje śpiewu, emisji głosu i beatboxu

System nauki śpiewu, emisji głosu oraz beatboxu oparty jest na indywidualnych lekcjach z nauczycielem. W zależności od Państwa gustów i upodobań dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Wspólnie z nauczycielem wybierzecie interesujący obie strony program - atrakcyjny dla ucznia, ale realizujący etapy kształcenia, istotne z punktu widzenia nauczyciela.

Dostosowujemy zarówno wymagania jak i styl pracy do wieku ucznia oraz jego możliwości. 

W wybranych przez Państwa przedziałach czasowych:

  • indywidualna lekcja śpiewu - 60 minut
  • indywidualna lekcja śpiewu - 45 minut
  • indywidualna lekcja śpiewu - 30 minut

Istnieje też możliwość nauki w 2 – 3 osobowych grupach.